Zmenový Majster / ka


Chémia a farmácia - okres Hlohovec

Zmenový Majster / ka

Zmenový Majster / ka

Dátum zverejnenia: 24. marca 2021

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
okres Hlohovec

Koľko:
1100 Eur Fix + mesačné vário + príplatky za zmeny + 13 plat

Kedy:
1100

Ako:
plný úväzok

Seniorita:
samostatný pracovník-referent, senior-špecialista, supervisor-vedúci, majster výroby, kvalifikovaný výrobný pracovník


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ


·Koordinácia a evidencia výrobnej činnosti na stredisku
·Zabezpečenie plnenia operatívneho plánu výroby bioetanolu, kukuričného oleja
·Efektívne využitie existujúceho technologického zariadenia
·Operatívne riešenie vzniku mimoriadnych situácií vo výrobe s cieľom
minimalizovať možné dôsledky na celkovú úroveň hospodárenia
riadenej prevádzky a kvalitu výsledného produktu
·Prijímať operatívne opatrenia pre optimalizácie
·Podávať návrhy na nápravné a preventívne opatrenia
·Organizovanie a riadenie všetkých výrobných cyklov strediska tak, aby sa predišlo
porušeniam bezpečnostných predpisov
·Denné evidovanie vstupov a výstupov výroby strediska
·Predkladať hodnotiace správy k systému manažérstva kvality
·Iniciovať a navrhovať zmeny k rozvoju systému manažérstva kvality
·Vedenie dochádzky podriadených zamestnancov a jej vyhodnotenie
·Práca na zmeny

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS


·SŠ alebo VŠ vzdelanie – biotechnológia, potravinárstvo
·Skúsenosti na pozícii Majster / Majsterka minimálne 2-3 roky z potravinárskej,
biotechnologickej či chemickej výroby sú podmienkou
·Schopnosť organizovať výrobu s cieľom dosahovania výkonu a kvality
·Anglický jazyk je podmienkou - pokročilá komunikácia B1-B2
·Organizačné zručnosti a komunikačné schopnosti
·Znalosť práce s PC
·Dynamická a flexibilná osobnosť

AKÉ BENEFITY PONÚKAME?


·Možnosť kariérneho a odborného rastu
·13 plat

O SPOLOČNOSTI

Medzinárodná výrobná spoločnosť

KONTAKTY

Júlia Plšková

julia.plskova@lugera.sk

+421 905 470 045

Júlia Plšková

+421 905 470 045

julia.plskova@lugera.sk

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :