SQL Server Administrátor


Informačné technológie - Prešov

SQL Server Administrátor

SQL Server Administrátor

Dátum zverejnenia: 27. júla 2020

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Prešov

Koľko:
1600 €/brutto - minimálna hranica mzdy, horná hranica v závislosti od skúseností kandidáta

Ako:
plný úväzok

Seniorita:
asistent-junior, samostatný pracovník-referent, senior-špecialista, supervisor-vedúci


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ

- Poskytuje odbornú podporu na zabezpečenie dostupnosti viacerých databázových prostredí Microsoft SQL Server.
- Zabezpečuje, aby sa databázové prostredia a údaje dali obnoviť v prípade zlyhania hardvéru alebo softvéru alebo inej nepredvídateľnej situácie
- Monitoruje a udržuje databázy, databázové prostredia, sleduje problémy s databázami a poskytuje včasné riešenia podľa vopred definovaných SLA
- Poskytuje analýzu hlavných príčin systémových chýb a podniká kroky na zmiernenie budúcich chýb
- Vykonáva analýzu výkonu a ladenia
- Vykonáva mesačné plánovanie a testovanie nasadenia bezpečnostných opráv a rieši problémy, aby sa zaistilo, že všetky systémy správy databázy sú dostupné po oprave
- Zabezpečuje, aby prístup k systému a údajom bol poskytovaný iba oprávneným používateľom
- Podporuje činnosti, ako je vytváranie účtov, udeľovanie a odstraňovanie oprávnení
- Definovanie, údržba a riešenie problémov s replikáciou údajov
- Podpora inštalácie, konfigurácie, údržby a podpory vo viacerých systémoch správy databáz
- Určuje veľkosť databázy, rýchlosť rastu a požiadavky na priestor a vytvára stratégiu zálohovania databáz
- Navrhovanie, vývoj, údržba a vykonávanie procesov migrácie údajov a obnovovanie údajov podľa stanovených harmonogramov
- Zdokumentuje existujúcu databázu a udržuje súbor dokumentácie pri každej následnej zmene
- Vykonáva činnosti súvisiace s každodennou správou a údržbou databázových systémov
- Pohotovostná podpora ako súčasť rotujúceho pokrytia tímu

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS

- Skúsenosti s SQL Server DBA
- Skúsenosti v oblasti databázovej bezpečnosti
- Znalosti programovania napríklad v T-SQL, PowerShell, VBScript a podobne
- Znalosti z SQL Server native HA (High Availability) a Disaster Recovery (DR) technológií
- Znalosti z Windows - operačného systému a clustering component
- Skúsenosti s ladením a optimalizáciou výkonu databázy pomocou nástrojov na monitorovanie a riešenie problémov s pôvodnými alebo tretími stranami
- Znalosti v ITIL procesoch, špeciálne v change a incident managment
- Praktické skúsenosti so zálohovaním a obnovou natívne alebo pomocou nástrojov tretích strán
- Slovné a písomné komunikačné zručnosti, zručnosti pri riešení problémov, zákaznícky servis

AKÉ BENEFITY PONÚKAME?

- Práca v medzinárodnej spoločnosti
- Možnosť ďalšieho profesijného rozvoja a vzdelávania
- Jazykové kurzy hradené spoločnosťou
- Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
- Možnosť home - office

KONTAKTY

Michal Kónya

michal.konya@lugera.com

+421 915 495 709

Michal Kónya

+421 915 495 709

michal.konya@lugera.com

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :