Solution Manager / Team Leader - Pracovné ponuky v Lugere

Solution Manager / Team Leader


Informačné technológie - Bratislava

Solution Manager / Team Leader

Solution Manager / Team Leader

Dátum zverejnenia: 22. mája 2019

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Bratislava

Koľko:
2 500 € + osobné ohodnotenie do výšky 30% platu, v závislosti od skúseností individuálne ohodnotenie

Ako:
plný úväzok


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ

Solution Manager / Team Leader zabezpečuje bezproblémovú prevádzku IT oddelenia a je zodpovedný za efektívne riadenie pridelených projektov. Plnenie výsledkov a cieľov dosahuje vedením zvereného tímu zamestnancov a svojou priamou účasťou v jednotlivých fázach projektu. Tie zahŕňajú najmä, no nie výlučne:
Zber a analýzu požiadaviek
Vypracovávanie analytických, technických a finančných podkladov
Podrobné plánovanie a vypracovávanie pracovných harmonogramov pre členov prideleného tímu
Dohľad nad dodržiavaním dohodnutých termínov a rozpočtu
Zodpovednosť za budovanie dlhodobo prosperujúcich vzťahov so všetkými partnermi
Starostlivosť o zverený tím z pozície Team Leadra s cieľom zabezpečiť spokojnosť zamestnancov a ich profesionálny rast
Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti (s obchodným a technickým)
Reporting

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS

Rozsiahly a demonštrovateľný prehľad v oblasti technológií, prevažne z prostredia vývoja webových aplikácií, mobilných aplikácií, IT infraštruktúry
Praktické skúsenosti s riadením menších a stredných tímov
Praktické skúsenosti s riadením IT projektov
Analytické a inovatívne myslenie
Schopnosť vecne argumentovať
Profesionálna komunikácia slovom aj písmom
Flexibilita, keďže v tomto nekorporátnom prostredí, sa nekladie dôraz na presné vymedzenie mantinelov, ale naopak sa oceňuje kreatívny prístup a entuziazmus
Organizovanosť a zmysel pre detail
Praktické skúsenosti s nástrojmi na správu projektov (Redmine, Mantis, Jira...)
Praktické skúsenosti s tvorbou technických dokumentov a projektovej dokumentácie
Pokročilý používateľ nástrojov MS Office a MS Project
Anglický jazyk aspoň na úrovni B2

Výhodou nie podmienkou:
Znalosť z prostredia automatizácie domácností (riešenia SmartHome)
Znalosť OOP a MVC princípov softvérových riešení
Znalosť programovacích a skriptovacích jazykov (PHP, JS...), frameworkov a relačných databáz

AKÉ BENEFITY PONÚKAME?

Technologická a pracovná flexibilita
Firmou hradené vzdelávanie a účasť na konferenciách
Odmeňovanie a zvyšovanie platu na základe dosiahnutých výsledkov
Viacero „nepracovných“ dní – dva krát do roka celo-firemné stretnutie v Tatrách, niekoľko teambuildingových aktivít počas roka, občasné riaditeľské voľno
Možnosť pracovať s novými technológiami a testovať firemné produkty (Telemonitor,SmartHome)
Možnosť podieľať sa na zákazkách so špičkovými partnermi zo slovenskej IT sféry
Možnosť byť súčasťou projektov verejného obstarávania a podieľať sa na ich transparentnom a efektívnom dodaní v duchu hesla „maximálne výsledky za minimálne náklady

KONTAKTY

Tatiana Piesyková

tatiana.piesykova@lugera.com

+421 915 495 709

Tatiana Piesyková

+421 915 495 709

tatiana.piesykova@lugera.com

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :