IKT projektový manager v energetike - Pracovné ponuky v Lugere

IKT projektový manager v energetike


Informačné technológie - Košice

IKT projektový manager v energetike

IKT projektový manager v energetike

Dátum zverejnenia: 11. februára 2019

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Košice

Koľko:
minimálne od 1000 btto/mesiac vrátane variabilnej zložky

Kedy:
dohodou

Ako:
plný úväzok


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ

riadenie zverených projektov po organizačnej i koncepčnej stránke
riadenie projektov v súlade s platnou smernicou pre projektové riadenie
komunikácia so zákazníkom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa projektu
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
príprava pravidelných správ o stave projektov príprava podkladov k hodnotiacim správam za zverenú oblasť
podávanie návrhov na inovácie smerujúce k zlepšovaniu postupov a riešení
príprava a organizácia stretnutí k projektom a IT architektúre
iná odborná činnosť v rámci projektového manažmentu spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi ICT pri príprave plánu, analýze a realizácií projektov
podpora projektové manažéra v pozícií IT koordinátora

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS

Odolnosť voči stresu
Plánovanie a organizovanie práce
MS Excel, MS Power Point, MS Outlook
Strategické myslenie
Anglický jazyk
Vodcovské schopnosti
Analyticko-koncepčné myslenie
Zvládanie / Riadenie rizika

O SPOLOČNOSTI

Výroba a rozvod elektriny. O projektoch týkajúcich sa energetiky:
- týkajú sa infraštruktúry, IT aplikácií, dodávky, koordinácie a integrácie
- spolupráca s rôznymi tímami IT oddelenia, napr. IT governance, testing, vývoj SW, HW oddelenie, call centrum, SAP, service desk, infraštruktúra atď.
- priemerný počet paralelne prebiehajúcich projetov 3

KONTAKTY

Lenka Mrázová

0908 997135

lenka.mrazova@lugera.com

Lenka Mrázová

0908 997135

lenka.mrazova@lugera.com

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :