HR Manažér


Logistika a transport - Sereď

HR Manažér

HR Manažér

Dátum zverejnenia: 10. septembra 2020

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Sereď

Koľko:
od 3000 Eur fix - zavísí od skúseností kandidáta

Ako:
plný úväzok

Seniorita:
senior-špecialista, supervisor-vedúci, manažér, riaditeľ-vrcholový manažment


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ


·zodpovednosť za HR oddelenie a riadenie tímu HR
·zodpovednosť za nábor, výber zamestnancov do spoločnosti
·udržiavať, vypracovať a implementovať HR stratégie, systémy a postupy
·komunikácia s odborovými organizáciami
·komunikácia s kontrolnými inštitúciami cudzineckej polície
·komunikácia s agentúrami
·vytvárať pozitívne pracovné prostredie
·udržiavať systém HR databázy, kontroly pracovného času, pracovných povolení,
mzdových postupov, poistení a školení
·riešenie požiadaviek zamestnancov, riadiť systém výkonnosti a prieskumy spokojnosti zamestnancov
·zabezpečiť dodržiavanie legislatívnych predpisov v rámci celého riadenia ľudských zdrojov
·kontrola a príprava rozpočtu pre HR
·tvoriť objektívny a kvalitný systém motivácie a odmeňovania
·poskytovať podporu a reportovať managementu

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS


·VŠ vzdelanie – ľudské zdroje a manažment výhodou
·pracovné skúsenosti minimálne 4 roky ako HR Manažér v logistickej
alebo výrobnej spoločnosti sú podmienkou
·anglický jazyk - pokročilý je podmienkou
·skúsenosti s komunikáciou s odborovými organizáciami sú podmienkou
·skúsenosti s jednaním s kontrolnými orgánmi pre cudzineckú políciu
·skúsenosti so mzdami a dochádzkovým systémom - výhodou
·schopnosť budovať a efektívne riadiť medziľudské vzťahy na všetkých úrovniach v spoločnosti
·výborné komunikačné, vyjednávacie a prezentačné schopnosti
·znalosť personálnych systémov a databáz
·cieľavedomosť, zameranie na ľudí a výsledky
·silná znalosť zákonníka práce a HR legislatívy
·prax s riadením zamestnancov
·riadiace a organizačné zručnosti
·komunikatívna a príjemná osobnosť
·znalosť MS Office

AKÉ BENEFITY PONÚKAME?

ročný bonus 10 % ( po splnení ukazovateľov )

O SPOLOČNOSTI

Medzinárodná logistická spoločnosť

KONTAKTY

Júlia Plšková

julia.plskova@lugera.com

+421 905 470 045

Júlia Plšková

+421 905 470 045

julia.plskova@lugera.com

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :