Elektroúdržbár


Elektrotechnika - Vlkanová, Banská Bystrica

Elektroúdržbár

Elektroúdržbár

Dátum zverejnenia: 14. januára 2022

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Vlkanová, Banská Bystrica

Koľko:
1100

Ako:
plný úväzok

Seniorita:
samostatný pracovník-referent


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ

- vykonáva preventívne prehliadky strojov a zaisťuje ich stálu prevádzkyschopnosť.
- zabezpečuje odstraňovanie porúch strojov a zariadení.
- podieľa sa na opravách strojov a zariadení.
- spolupracuje pri prestavbách strojov a zariadení a ich výrobe.
- zaisťuje údržbu ostatných elektrických zariadení a rozvodov v objekte firmy.
- vedie predpísané záznamy o preventívnych prehliadkach, údržbe a opravách strojov a zariadení.
- udržuje sklad spotrebného materiálu a uplatňuje požiadavky na jeho zabezpečenie.
- pracuje na tvorbe programového vybavenia pre riadiace automaty jednoúčelových strojov.


AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy A
- § 22 – samostatný elektrotechnik
- odborná prax: min. 2 roky

AKÉ BENEFITY PONÚKAME?

- zvýšenie o 10 % vo forme osobného príplatku (vyplatenie je podmienené dobrým pracovným výkonom a prítomnosťou v zamestnaní)
- 13., 14. plat – výška je určená podľa ekonomickej situácie spoločnosti)

O SPOLOČNOSTI

Nadnárodná výrobná spoločnosť

KONTAKTY

Sebastian Kubica

sebastian.kubica@lugera.sk

+421 908 997 135

Sebastian Kubica

+421 908 997 135

sebastian.kubica@lugera.sk

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :