Backend Developer


Informačné technológie - Košice

Backend Developer

Backend Developer

Dátum zverejnenia: 18. marca 2020

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Kde:
Košice

Koľko:
from 1600€ gross (salary depends on experience and skills)

Kedy:
asap

Ako:
plný úväzok

Seniorita:
senior-špecialista


ČO OD VÁS OČAKÁVA BUDÚCI ZAMESTNÁVATEĽ

We are looking for experienced Backend Java Developer.

AKÉ SÚ NAŠE POŽIADAVKY NA VÁS

- experience in Java 7/8, Spring framework (Spring Boot)
- skills in:
automated testing frameworks
relational database systems (e.g. Postgres)
creating clean REST APIs, working with JSON, SOA, microservices
- key development and collaboration tools (git, Jira, Confluence etc.)
- NoSQL technologies (e.g. Cassandra, Elastic)
- experience cloud deployment (e.g. Amazon Web Services)
- building large scale highly robust, low latency and highly available backend systems
- profiling and application performance management tools
- logging tools (e.g. LogStash)

KONTAKTY

Veronika Ducková

veronika.duckova@lugera.com

+421 905 664 472

Veronika Ducková

+421 905 664 472

veronika.duckova@lugera.com

ZDIEĽAŤ :              

ZDIEĽAŤ :